skip to Main Content

Deze handleiding is bedoeld voor gebruiker van de onderdelen. Ze behandelt het onderhoud van deze onderdelen, alsook de garantiebepalingen. De handleiding moet voor het gebruik door de gebruiker gelezen worden, en hij of zij met de inhoud ervan begrijpen.

Ook andere gebruikers moeten op de hoogte gebracht worden van de bepalingen die volgen.

  GEVAAR
Foutief gebruik, foutieve montage en foutief onderhoud kunnen ongevallen met ernstige verwondingen veroorzaken met zelfs dood tot gevolg.

 • Het naleven van bepalingen die hieronder volgen is een vereiste voor ongevalvrij gebruik en een perfecte werking.
 • Wij adviseren u om uw wielen door een ervaren specialist te laten maken. Alleen dan
 • Kan worden gegarandeerd dat uw wielen over een lange en probleemloze levensduur  beschikken.
 • De maximale spaakspanning mag bij geen enkele spaak worden overschreden.
 • De velgen mogen uitsluitend daarvoor gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Worden ze voor iets anders gebruikt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker.
 • De velg / het wiel moet compatibel zijn met de andere delen van de fiets.
 • Contacteer een specialist in geval van twijfel.
 • De velg / het wiel mag niet gewijzigd of aangepast worden.
 • Indien de velg / het wiel beschadigd is of lijkt te zijn, mag de velg of het wiel niet gebruikt worden.  Contacteer een specialist in geval van twijfel.

 

  GEVAAR
Wanneer de remprestatie bij velgen / wielen met velgremmen wegvalt of afneemt, is dit levensgevaarlijk!

 • Bij het gebruik van onze carbonvelgen mogen uitsluitend de door Stealth Wheels   geadviseerde remvoeringen worden gebruikt.
 • Wanneer de remvoeringen eerst bij aluminium velgen werden gebruikt, mogen deze niet bij carbon velgen worden gebruikt.
 • De remprestatie van carbonvelgen is in principe lager dan die van aluminium velgen.
 • Met beide remmen tegelijk remmen voorkomt overhitting van de velg.
 • Bij afdalingen enkel kortstondig en hard remmen met tussenpauzes is van noodzaak.
 • Slepend en aanhoudend remmen vermijden. Hierdoor gaat het wiel oververhitten,
 • Waardoor de velg, de band of de binnenband het laten afweten.
 • Vochtigheid, nieuwe wielen of nieuwe remvoeringen verminderen de werking van de
 • Remmen extra. Rijstijl aanpassen.
 • Tijdens het transport of de opslag niet blootstellen aan teperaturen van meer dan 90°C.

 

  GEVAAR
Foutief gemonteerde of defecte wielen zijn levensgevaarlijk!

 • Voor elke rit controleren of het wiel correct bevestigd is.
 • Voor en na elke rit het wiel controleren op beschadigingen.
 • Spaakspanning, slag en slijtage van het wiel in intervallen 10 uren gebruik controleren.

 

TIP
Beschadigingsgevaar van de velgen door foutieve onderdelen resp. gereedschap!

 • Geen metalen bandlichters gebruiken. Ze kunnen het oppervlak van de velg, de band of de binnenband beschadigen.
 • Uitsluitend ventielen met een passende diameter gebruiken en die lang genoeg zijn.
 • Ventielgat nooit opboren.
 • De maximale toegestane luchtdruk van de velg en de gebruikte band mogen niet
 • Overschreden worden.
 • Uitsluitend velglinten, binnenbanden en buitenbanden gebruiken die overeenkomen met de afmetingen van de velg. Contacteer een specialist in geval van twijfel.
 • Carbonvelgen mogen niet met latex binnenbanden gebruikt worden.

  Gebruik met binnenband

 • Het velglint, de binnenband en de buitenband volgens de instructies van de fabrikant monteren.

Wij adviseren het gebruik van zeepwater of montagevloeistof.

 • Band tot de maximaal toegestane spanning oppompen.

De  lagere door de velg of de band voorgeschreven spanning moet hierbij worden aangehouden.

 • Controleer of de band goed zit.

De band moet overal gelijkmatig op de velg aansluiten. Zo niet verhoog dan de druk tot

Dat de band gelijkmatig op de velg aansluit.

Bij twijfel de positie van de band door een specialist laten controleren.

 • Bandenspanning tot de gewenste bedrijfsdruk reduceren.

Gebruik  met Tubeless systeem

 • Monteer alle componenten van het tubeless systeem volgens de instructies van de fabrikant.

Wij adviseren het gebruik van zeepwater of montagevloeistof.

 • Band tot de maximaal toegestane spanning oppompen.

De  lagere door de velg of de band voorgeschreven spanning moet hierbij worden aangehouden.

 • Controleer of de band goed zit.

De band moet overal gelijkmatig op de velg aansluiten. Zo niet verhoog dan de druk tot

Dat de band gelijkmatig op de velg aansluit.

Bij twijfel de positie van de band door een specialist laten controleren.

 • Bandenspanning tot de gewenste bedrijfsdruk reduceren.

 Gebruik Tube versie (min. tube breedte 25mm!!!)

 1. Monteer alle componenten van het tubes volgens de instructies van de fabrikant
 2. Controleer of de band goed zit.
 3. Bandenspanning tot de gewenste bedrijfsdruk reduceren.
Actie Interval
Spaakspanning, slag en slijtage van het wiel controleren. 10 uren gebruik
Velg controleren op beschadigingen. Voor en na elke rit
Met een zachte spons en een geschikt reinigingsmiddel reinigen.

Geen hogedrukreiniger en geen agressieve reinigingsmiddelen

Gebruiken!

Na elke rit
Controleer of het wiel correct is bevestigd. Voor elke rit
Wielen en velgremmen:

 • Vuil ( met name olie – en vetrestanten ) van remvlakken verwijderen.
 • Slijtagegraad ven de remvoeringen controleren.
 • Onzuiverheden (gruis, metaalsplinters, enz.) verwijderen.
 • Slijtagegraad van de remvlakken van de velgen controleren.

Bij twijfel of bij zichtbare slijtage door een specialist laten controleren.

Voor elke rit

Bovenop de wettelijke garantie geeft Stealth Wheels gelegen in België vanaf aankoopdatum 24 maanden garantie conform  de Europese richtlijn 99/44/EG. Stealth Wheels is niet aansprakelijk voor schadevergoeding, in bijzonder niet voor indirecte schade, onrechtstreekse schade en gevolgschade.

Deze garantie doet geen afbreuk aan andere of uitgebreidere rechten die in het land van de koper van kracht zijn. De rechtbanken van België zijn bevoegd. Het Belgische recht is het geldende recht.

Voor aanspraken op garantie neemt u contact op met uw dealer of Stealth Wheels Service.

Gebreken die volgens Stealth Wheels onder garantie vallen worden door een Stealth Wheels Service hersteld of vervangen.

Waarborg- en garantie-eisen zijn enkel geldig mits een geldig aankoopbewijs wordt ingediend door de oorspronkelijke koper.

In volgende gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

 • Normaal onderhoud of slijtage door het gebruik van de onderdelen.
 • Foutieve montage.
 • Foutief of niet uitgevoerd onderhoud.
 • Foutief uitgevoerde hertstelling.
 • Gebruik van producten die niet passen.
 • Wijzigingen aan het onderdeel.
 • Foutief gebruik of misbruik.
 • Onzorgvuldige behandeling.
 • Schade door ongevallen.
 • Leverings- en transportschade.
 • Wijziging, vernietiging of verwijdering van het serienummer.
 • Bij verwijdering van de stickers.
Back To Top