skip to Main Content

Stealth Wheels 2022

– 5 jaar Garantie
– 5 jaar Crash replacement
– Levenslang op spaakbreuk

Dit omdat de wielen door ons zelf worden gespaakt en dus een probleem aan het wiel onmiddellijk hersteld kan worden in ons atelier.Dit nadat u het wiel zelf komt afgeven of naar ons opstuurt.

Garantie periode: op onze wielen geldt vanaf 2022 een garantie periode van 5 jaar op het volledige wielset , dit vanaf de datum van aankoop voor de eerste eigenaar. Stealth Wheels geeft een levenslange garantie op spaakbreuk!

Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het aangekochte product. Schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan wielen of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend), stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor het aangekochte wielset niet geschikt is. Verwijdering stickers waardoor we niet kunnen aanwijzen dat deze wielen door in ons atelier gemaakt werden.

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren, door de wielen niet te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek te melden bij uw dealer. Uiterlijk één maand na het vaststellen van het gebrek moet u de dealer op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze defect-toename rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst te bepalen.

De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door STEALTH WHEELS. Een aankoopbewijs moet steeds voorzien worden. Demontage- , montage- en transport kosten van en naar het bedrijf of dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te herstellen of de herstelling laat uitvoeren door iemand anders dan een erkende dealer van STEALTH WHEELS, zonder de uitdrukkelijke toestemming van STEALTH WHEELS, zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen.

Deze garantiebepalingen doen in geen geval afbreuk aan de Belgische wetgeving (in werking vanaf 1 januari 2005) betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die u als consument (niet-professionele eindgebruiker) kan inroepen.

Indien er een garantie nodig is gelieve dan contact op te nemen via de weg waar dat u het wielset heeft aangekocht.

Dit kan zijn via u fietsenmaker, afhaalpunt of rechtstreeks via ons.

Als er een de garantie aanvraag wordt gedaan zie dan zeker dat u dit bij de hand heeft:

-Geldig aankoopbewijs op u naam + identiteitskaart
-Type wielset
-Serienummer die in de velg staat

Let op: – Bij doorverkoop of niet na volgen van onze gebruiksaanwijzingen vervalt de garantie!

Back To Top